Om Holstebro
Handelsstandsforening

Holstebro Handelsstandsforening blev stiftet den 23. marts 1883 og har i sit mere en 100 – årige virke sat sit tydelig præg på Holstebro udvikling.

Byen har skabt sig en placering som handelscentrum i det nordvestjyske, og det er foreningens formål at styrke og videreudvikle denne position til gavn for de handlende, byen og dens borgere.

Holstebro Handelsstandsforening koordinerer og varetager den overordnede markedsføring af detailhandlen i Holstebro. Dette sker hovedsageligt ved udsendelse af aviser, radio- og tv-spot samt tilrettelæggelse af kampagner, aktiviteter, underholdning og gadeoptræden.

Ligeledes støtter og medvirker foreningen i gennemførelse af kulturprojekter af vidt forskellige karakter.

Derudover varetager bestyrelsen en række politiske opgaver som har til formål at sætte sit præg på Holstebros handelsmæssige udvikling på områder som byudvikling, by forskønnelse, infrastruktur og konkurrencevilkår.

Foreningen har et nært forhold til UC Holstebro (Holstebro Handelsskole) som blev etableret den 4. september 1891 på foranledning af Holstebro Handelsstandsforening. Bestyrelsen udpeger den til enhver tid siddende formand på skolen og udpeger ligeledes et menigt medlem af skolens bestyrelse. En årsberetning om skolens virke indgår som fast punkt på Holstebro Handelsstandsforenings generalforsamling. Vi håber og føler os overbeviste om, at de kommende år vil bekræfte, at strukturen er rigtig og dermed gavnlig for medlemmerne.

Holstebro Handelsstandsforening har desuden både bestyrelsespost, samt repræsentants skabsplads med tegningsret i ErhvervsForum Holstebro, hvis overordnede formål er at skabe udvikling og vækst, ikke blot for erhvervslivet, men for hele Holstebro kommune, så alle parter opnår øget værdi, tiltrækningskraft og konkurrencedygtighed.

ErhvervsForum Holstebro skal, i kraft af sin medlemsskare og lokale tyngde, være en naturlig og ligeværdig hørings- og samarbejdspartner for politiske organer i kommunen, og skal opnå indflydelse på de politiske beslutninger, der træffes indenfor de områder, som er omfattet af ErhvervsForum Holstebros formål – Holstebro Erhvervsforum blev etableret d 23 november hvor flg. var initiativtager :

  1. Holstebro Kommune
  2. DI Midt Vest
  3. Fagbevægelsens Hovedorganisation
  4. Holstebro-Struer Landboforening
  5. UCH – Uddannelsescenter Holstebro
  6. VIA University
  7. Holstebro Handelsstandsforening
  8. Holstebro Industri- og Håndværkerforening

Holstebro Handelsstandsforening sidder med i både repræsentantskabet, samt i formandskabet i City vækst i samarbejde med Holstebro Udvikling P/S, Holstebro Kommune, Holstebro Turisme, kulturinstitutioner og ejendomsejere i bymidten.

CityVækst Holstebro er et strategisk samarbejde, der samler alle aktører i Holstebro bymidte med et formål at skabe oplevelser, sammenhæng og tiltrækning.

Holstebro Handelsstandsforening deltager 2 gange årligt i Holstebro Turistforum hvor formålet er at fremme turismen i Holstebro Kommune

Bestyrelsen appeller på det kraftigste til, at de handlende og byens øvrige erhvervsliv bakker op omkring Holstebro Handelsstandsforening.

                                                                                               

Sammenhold skaber respekt og giver resultater.

 

Bestyrelsen  

Handelschef
Jens Kristian Larsen
22 29 02 00
handel@holstebro-handel.dk
Bestyrelsesformand
Michael Ulsted, Thiele

Næstformand
Ulla Trap, Bog & idé

Kasserer
Jesper Henriksen, Jyske Bank

Bestyrelsesmedlem
Mette Evers-Nielsen, HairBox

Bestyrelsesmedlem
Henrik Mortensen

Bestyrelsesmedlem
Rune Bach, East End og Tobaksfabrikken

Bestyrelsesmedlem
Henrik Amby Jensen, Sport 24

Suppleant til bestyrelsen
Camilla Lund Holm, Wunderwear

Suppleant til bestyrelsen
Helle Stigstrup, Baghuset

Kontakt

Handelschef
Jens Kristian Larsen
22 29 02 00
handel@holstebro-handel.dk

Markedsføring og Eventkoordinator 
Mette Ovesen
22 39 57 00
info@holstebro-handel.dk

Administration
Pernille Blæsbjerg Nielsen
61 13 65 00
mail@holstebro-handel.dk

Adresse
Grønsgade 2, 2. sal
7500 Holstebro

Åbningstider kontor

Mandag, onsdag og fredag 

10.00 - 15.00

(Vi er tit ude af kontoret, så det kan være en god ide at aftale tid)